Obnova lesních porostů

Mechanizovaná obnova lesních porostů

  • traktor Lamborghini R3,105 s půdním vrtákem od firmy BystroňTraktorový půdní jamkovač
  • traktor Lamborghini R3,105 s rýhovacím zalesňovacím strojem

Rýhovací zalesňovací stroj

Ruční obnova lesních porostů

  • obnova půdním jamkovačem Stihl BT 131

Půdní jamkovač

  • štěrbinová sadba

Štěrbinová sadba

Ochrana nově založených kultur před zvěří

  • kultury před zvěří chráníme dřevěnou i drátěnou oplocenkou

Drátěná oplocenka

Dřevěná oplocenka

Přirozená obnova

  • snažíme se o co největší procento přirozené obnovy lesů

Přirozená obnova